Sınaq paketlərinin ümumi siyahısı

Sınaq paketi - 1 (2 man)
CoğrafiyaVII sinif
11. Səma cisimləri - 511
12. Günəş sistemi planetləri - 525
13. Planetlərin qruplaşdırılması - 526
15. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti - 529
16. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti - 530
Sınaq paketi - 2 (2 man)
CoğrafiyaVII sinif
14. Həyat planeti - 531
17. Yerin daxili prosesləri - 534
18. Xarici amillərin relyefə təsiri - 538
19. Dağların yaranması - 628
20. Düzənliklərin müxtəlifliyi - 629
Sınaq paketi - 3 (2 man)
CoğrafiyaVII sinif
21. Okean dibinin relyefi - 631
22. Yeraltı sərvətlər necə paylanıb - 635
23. Praktik dərs. Azərbaycan respublikasının relyefi - 639
24. Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntıları - 645
Sınaq paketi - 5 (2 man)
Azərbaycan tarixiVI sinif
1. Azərbaycan qədim ölkədir - 148
8. Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları - 155
9. Manna dövlətinin yaranması və yüksəlişi - 156
10. Mannanın xarici siyasəti - 157
12. Mannanın şəhərləri. Mədəniyyət - 159
13. Azərbaycan Midiya və Əhəmənilər imperiyası dövründə - 160
14. Atropatena dövləti - 161
15. Atropatenanın qonşu dövlətlərlə münasibətləri - 162
16. Atropatena mədəniyyəti - 163
18. Albaniyada əhalinin təsərrüfat həyatı. Şəhərlər - 165
19. Albanların yadellilərə qarşı mübarizəsi - 166
21. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması - 168
22. Atropatena Sasanilər imperiyasının tərkibində - 169
23. Albaniya Sasanilər imperiyasının tərkibində - 170
24. Albaniya V-VI əsrlərdə - 171
Sınaq paketi - 4 (2 man)
CoğrafiyaVI sinif
19. Yerin Günəş ətrafında dövranı və onun nəticələri - 586
21. Yerin daxili quruluşu - 653
Sınaq paketi - 7 (2 man)
CoğrafiyaVI sinif
23. Yerin daxilində baş verən proseslər. Vulkanlar və zəlzələlər - 668
24. Yer səthinin relyefi. Qurunun dağlan və düzənlikləri - 679
25. Aşınma və dağ süxurlarının dəyişməsi - 684
Sınaq paketi - 8 (2 man)
Ümumi tarixVI sinif
2. İbtidai icma quruluşunun dağılması - 384
3. Qədim Misir dövləti - 385
5. Qədim şumerlər - 387
Sınaq paketi - 6 (2 man)
Coğrafiya VIII sinif
V.1. Hava kütlələri və atmosfer cəbhələri - 692
V.3. Siklon və antisiklonlar - 705
V.2. Daimi və mövsümi küləklər - 707
V.4. Yağıntıların paylanması - 715
V.5. İqlim və onun yaranması - 722
Sınaq paketi - 9 (2 man)
Azərbaycan diliVII sinif
Məsdər - 568
Feili sifət - 571
Feili sifət və feildən düzələn sifət - 572
Feili bağlama - 573
Sınaq paketi - 10 (2 man)
Azərbaycan diliVII sinif
Feilin təsriflənməyən formaları - 574
Köməkçi nitq hissələri - 579
Qoşma - 585
Qoşmaların deyilişi və yazılışı - 587
Təqvim. Bağlayıcı - 595
Sınaq paketi - 11 (2 man)
Azərbaycan diliVII sinif
Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi - 596
Ədat və onun məna növləri - 597
Ədatların orfoqrafiyası - 599
Modal sözlər - 600
Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi - 601
Sınaq paketi - 12 (2 man)
Azərbaycan diliVII sinif
Neft daşları. Nida - 612
İsaak Nyuton. Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi - 615
Köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi və sinonimliyi - 616
Qədimdə kitab işi. Cümlənin quruluşca növləri - 618
Sınaq paketi - 13 (2 man)
Azərbaycan diliVIII sinif
Söz birləşmələri - 614
İsmi birləşmə - 622
Feili birləşmə - 623
Sintaktik əlaqə - 624
Tabelilik əlaqəsi - 625
Sınaq paketi - 14 (2 man)
Azərbaycan diliVIII sinif
Tabesizlik əlaqəsi - 648
Cümlə üzvləri. Baş üzvlər - 660
Cümlənin baş üzvləri - 663
Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Sınaq 1 - 664
Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Sınaq 2 - 665
Sınaq paketi - 15 (2 man)
Azərbaycan diliVIII sinif
Cümlə üzvləri ümumi - 669
Cümlə üzvlərinin əlavəsi - 670
Cümlənin həmcins üzvləri - 671
Cümlənin həmcins üzvləri 2 - 672
Sadə cümlənin şəxsə görə növləri - 675
Sınaq paketi - 16 (2 man)
Azərbaycan diliVI sinif
Xitab və ara sözlər - 677
Xitab və ara sözlər 2 - 678
Sadə cümlənin şəxsə görə növləri 2 - 683
Sınaq paketi - 18 (2 man)
Azərbaycan diliV sinif
1. Saitlərin növləri - 1
2. Samitlərin növləri - 2
3. Ahəng qanunu - 3
4. Saitlərin uzun tələffüzü - 4
5. "O" saitinin "a" saiti kimi tələffüzü - 5
Sınaq paketi - 19 (2 man)
Azərbaycan diliV sinif
6. Sözün sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü - 6
7. Sözlərin sonunda k-y əvəzlənməsi - 7
8. "Q" samitinin yazılışı və tələffüzü - 8
9. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər və qoşa-samitli sözlərin tələffüzü - 9
10. Heca və vurğu. Sözün səs tərkibinə görə təhlili - 10
BDU-nun tələbələri arasında bədii qiraət və rəsm müsabiqəsi

BDU-nun tələbələri arasında bədii qiraət və rəsm müsabiqəsi

Bakı Dövlət Universiteti (BDU) tələbələr arasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş bədii qiraət və rəsm müsabiqəsi elan edir. Bu barədə AZƏRTAC-a BDU-dan məlumat verilib. Bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək istə...

“Refleksiv müəllim” layihəsi üzrə seminarlar davam edir

“Refleksiv müəllim” layihəsi üzrə seminarlar davam edir

Təhsil İnstitutunun Metodik Dəstək və Peşəkar İnkişaf Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən “Refleksiv müəllim” layihəsi üzrə seminarlar davam edir. İnstitutdan AZƏRTAC-a bildirilib ki, budəfəki seminarlar Bakıdakı 61 və 204 nömrəli tam orta məktəb...

Uşaq səfirlər STEAM mərkəzində

Uşaq səfirlər STEAM mərkəzində

Uşaq səfirlər “STEAM İnnovasiya Mərkəzi” ilə tanış olublar. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) AZƏRTAC-a bildirilib ki, məktəbli səfirlər STEAM mərkəzində astrofizika laboratoriyası, aviasiya məkanı, klassik Nyuton, oyun, konstruksiya, ...

ABŞ alimləri kiçik almaz kürə ilə təmiz enerji əldə ediblər

ABŞ alimləri kiçik almaz kürə ilə təmiz enerji əldə ediblər

ABŞ-nin Kaliforniya ştatında alimlər 192 şüa lazerini kiçik bir almaz yanacaq kapsulu olan silindrə yönəldiblər. Lazer işığının bu güclü partlayışı böyük temperatur və təzyiqlər yaradıb və sintez reaksiyasına - günəş enerjisini artıran reaksiyaya ...