Sınaq paketlərinin ümumi siyahısı

Sınaq paketi - 1 (2 man)
CoğrafiyaVII sinif
11. Səma cisimləri - 511
12. Günəş sistemi planetləri - 525
13. Planetlərin qruplaşdırılması - 526
15. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti - 529
16. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti - 530
Sınaq paketi - 2 (2 man)
CoğrafiyaVII sinif
14. Həyat planeti - 531
17. Yerin daxili prosesləri - 534
18. Xarici amillərin relyefə təsiri - 538
19. Dağların yaranması - 628
20. Düzənliklərin müxtəlifliyi - 629
Sınaq paketi - 3 (2 man)
CoğrafiyaVII sinif
21. Okean dibinin relyefi - 631
22. Yeraltı sərvətlər necə paylanıb - 635
23. Praktik dərs. Azərbaycan respublikasının relyefi - 639
24. Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntıları - 645
Sınaq paketi - 5 (2 man)
Azərbaycan tarixiVI sinif
1. Azərbaycan qədim ölkədir - 148
8. Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları - 155
9. Manna dövlətinin yaranması və yüksəlişi - 156
10. Mannanın xarici siyasəti - 157
12. Mannanın şəhərləri. Mədəniyyət - 159
13. Azərbaycan Midiya və Əhəmənilər imperiyası dövründə - 160
14. Atropatena dövləti - 161
15. Atropatenanın qonşu dövlətlərlə münasibətləri - 162
16. Atropatena mədəniyyəti - 163
18. Albaniyada əhalinin təsərrüfat həyatı. Şəhərlər - 165
19. Albanların yadellilərə qarşı mübarizəsi - 166
21. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması - 168
22. Atropatena Sasanilər imperiyasının tərkibində - 169
23. Albaniya Sasanilər imperiyasının tərkibində - 170
24. Albaniya V-VI əsrlərdə - 171
Sınaq paketi - 4 (2 man)
CoğrafiyaVI sinif
19. Yerin Günəş ətrafında dövranı və onun nəticələri - 586
21. Yerin daxili quruluşu - 653
Sınaq paketi - 7 (2 man)
CoğrafiyaVI sinif
23. Yerin daxilində baş verən proseslər. Vulkanlar və zəlzələlər - 668
24. Yer səthinin relyefi. Qurunun dağlan və düzənlikləri - 679
25. Aşınma və dağ süxurlarının dəyişməsi - 684
Sınaq paketi - 8 (2 man)
Ümumi tarixVI sinif
2. İbtidai icma quruluşunun dağılması - 384
3. Qədim Misir dövləti - 385
5. Qədim şumerlər - 387
Sınaq paketi - 6 (2 man)
Coğrafiya VIII sinif
V.1. Hava kütlələri və atmosfer cəbhələri - 692
V.3. Siklon və antisiklonlar - 705
V.2. Daimi və mövsümi küləklər - 707
V.4. Yağıntıların paylanması - 715
V.5. İqlim və onun yaranması - 722
Sınaq paketi - 9 (2 man)
Azərbaycan diliVII sinif
Məsdər - 568
Feili sifət - 571
Feili sifət və feildən düzələn sifət - 572
Feili bağlama - 573
Sınaq paketi - 10 (2 man)
Azərbaycan diliVII sinif
Feilin təsriflənməyən formaları - 574
Köməkçi nitq hissələri - 579
Qoşma - 585
Qoşmaların deyilişi və yazılışı - 587
Təqvim. Bağlayıcı - 595
Sınaq paketi - 11 (2 man)
Azərbaycan diliVII sinif
Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi - 596
Ədat və onun məna növləri - 597
Ədatların orfoqrafiyası - 599
Modal sözlər - 600
Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi - 601
Sınaq paketi - 12 (2 man)
Azərbaycan diliVII sinif
Neft daşları. Nida - 612
İsaak Nyuton. Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi - 615
Köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi və sinonimliyi - 616
Qədimdə kitab işi. Cümlənin quruluşca növləri - 618
Sınaq paketi - 13 (2 man)
Azərbaycan diliVIII sinif
Söz birləşmələri - 614
İsmi birləşmə - 622
Feili birləşmə - 623
Sintaktik əlaqə - 624
Tabelilik əlaqəsi - 625
Sınaq paketi - 14 (2 man)
Azərbaycan diliVIII sinif
Tabesizlik əlaqəsi - 648
Cümlə üzvləri. Baş üzvlər - 660
Cümlənin baş üzvləri - 663
Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Sınaq 1 - 664
Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Sınaq 2 - 665
Sınaq paketi - 15 (2 man)
Azərbaycan diliVIII sinif
Cümlə üzvləri ümumi - 669
Cümlə üzvlərinin əlavəsi - 670
Cümlənin həmcins üzvləri - 671
Cümlənin həmcins üzvləri 2 - 672
Sadə cümlənin şəxsə görə növləri - 675
Sınaq paketi - 16 (2 man)
Azərbaycan diliVI sinif
Xitab və ara sözlər - 677
Xitab və ara sözlər 2 - 678
Sadə cümlənin şəxsə görə növləri 2 - 683
Sınaq paketi - 18 (2 man)
Azərbaycan diliV sinif
1. Saitlərin növləri - 1
2. Samitlərin növləri - 2
3. Ahəng qanunu - 3
4. Saitlərin uzun tələffüzü - 4
5. "O" saitinin "a" saiti kimi tələffüzü - 5
Sınaq paketi - 19 (2 man)
Azərbaycan diliV sinif
6. Sözün sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü - 6
7. Sözlərin sonunda k-y əvəzlənməsi - 7
8. "Q" samitinin yazılışı və tələffüzü - 8
9. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər və qoşa-samitli sözlərin tələffüzü - 9
10. Heca və vurğu. Sözün səs tərkibinə görə təhlili - 10
AMEA-nın yeni Nizamnamə layihəsi Prezidentə təqdim ediləcək

AMEA-nın yeni Nizamnamə layihəsi Prezidentə təqdim ediləcək

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bu gün keçirilən Ümumi yığıncağında təsdiqlənən yeni Nizamnamə layihəsi Azərbaycan Prezidentinə təqdim ediləcək. "Report"un xəbərinə görə, toplantıda AMEA-nın yeni Nizamnamə layihəsini qurumun vitse-prezidenti...

Bu gün Günəş tutulacaq

Bu gün Günəş tutulacaq

Bu gün Günəş tutulması baş verəcək.“Report”un xəbərinə görə, bu, 2022-ci ilin ikinci qismən Günəş tutulması olacaq.Təbii hadisə saat 12:58-də başlayacaq və 17:02-də sona çatacaq. Tutulmanın maksimumu saat 15:00-da olacaq, 4 saat 4 dəqiqə davam edəcək.