Kurikulum

Ümumi

Fəsil 1.1. Təhsilə aid sənədlər

1.1.1. Təhsil qanunu
1.1.2. Kurikuluma aid olan terminlərin təsviri
1.1.3. Ümumi təhsilin təşkilinə dair ümumi pedaqoji tələblər
1.1.4. Təhsil prosesinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələri

Fəsil 2.1. Fənn kurikulumlarının məzmunu

2.1.1. Bilik və onun növləri
2.1.2. Benjamin Blum Idrak taksonomiyası. Taksonomiyanın təlim prosesində tətbiqi və rolu
2.1.3. Təfəkkürün növləri (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) və problem həlletmə bacarığın şagirdlərdə formalaşdırılması
2.1.4. Bilik-Taksonomiya-Təfəkkür

Fəsil 2.2. Təlimin təşkilinə verilən tələblərin reallaşdırılması

2.2.1. İllik və gündəlik planlaşdırmanın aparılması
2.2.2. Alt-standartlardan təlim nəticələrinin çıxarılması
2.2.3. Dərsin məqsədinə uyğun öyrənmə fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi
2.2.4. İnteraktiv dərsin təşkili : iş üsulları, iş formaları
2.2.5. Motivasiya (problemin qoyuluşu) və refleksiya
2.2.6. Şagirdlərin dərsə cəlb olunması
2.2.7. Təlim prosesində səmərəli öyrənmə mühitinin qurulması. Açıq və qapalı suallar

Fəsil 2.3. Qiymətləndirmə

2.3.1. Milli, Beynəlxalq, Məktəbdaxili (Diaqnostik, Formativ, Summativ)

Fəsil 3.1 Pedaqoji və psixoloji nəzəriyyələr

3.1.1. Hovard Qardner. "Çoxnövlü intellekt nəzəriyyəsi və onun təhsildə rolu
3.1.2. Jan Piaje "Zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsi"
3.1.3. Lev Vıqotski "Sosial inkişaf nəzəriyyəsi - Yaxın inkişaf Zonasi və sosial münasibətlər"in təhsildə rolu
3.1.4. Karol Dvek, "Düşüncə tərzi nəzəriyyəsi" və onun tədrisdə əhəmiyyəti.

Fəsil 3.2. Öyrənmə mühiti

3.2.1. Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması
3.2.2. Sinfin idarəedilməsi
3.2.3. Effektiv müəllim-şagird münasibətləri
3.2.4. Effektiv müəllim-valideyn münasibətləri
3.2.5. Biheyverizm nəzəriyyəsi
Ali məktəblərə qəbul olanların sayı artıb

Ali məktəblərə qəbul olanların sayı artıb

Bu il ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə qəbul olanların sayında ötən illə müqayisədə 1 047 nəfər artım olub. "Report" xəbər verir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin təhlilinə görə, ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə...

Təhsil sahəsində Azərbaycan Gürcüstanla yeni sənəd imzalayacaq

Təhsil sahəsində Azərbaycan Gürcüstanla yeni sənəd imzalayacaq

“Gürcüstan və Azərbaycan arasında 2004-cü ildə təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. Sənəd üzərində işi yaxın gələcəkdə başa çatdıracağıq, hər iki ölkənin vətəndaşları ali təhsil müəssisələrində oxuyacaqlar”...

Ən çox köçürmələr hansı rayonlarda olub - SİYAHI

Ən çox köçürmələr hansı rayonlarda olub - SİYAHI

2021-ci ildə buraxılış imtahanlarında və ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının II mərhələsində imtahan rəhbərləri tərəfindən fəaliyyəti qeyri-kafi və kafi qiymətləndirilən zal nəzarətçiləri sayının həmin rayon üzrə imtahanda iştirak edən nəzarətçilərin ümumi sayına nisbətinə görə ...