Ümumi tarix

IX sinif

I BÖLMƏ. DÜNYA ÖLKƏLƏRİ XIX ƏSRDƏ VƏ XX ƏSRİN ƏVVƏLƏRİNDƏ
I fəsil. Türk dünyası. Qacarlar İranı və Qafqaz

1. Osmanlı imperiyası. Qacarlar İranı
2. Qafqaz və Türk dünyası

II fəsil. Asiya dövlətləri

3. Çin, Hindistan və Yaponiya

III fəsil. Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları

4. Böyük Britaniya və Fransa
5. Almaniya və İtaliya
6. Rusiya
7. Amerika Birləşmiş Ştatları
8. Birinci Dünya müharibəsi
9. Dünya xalqlarının mədəniyyəti

II BÖLMƏ. DÜNYA ÖLKƏLƏRİ 1918-1945-ci İLLƏRDƏ
IV fəsil. Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları

10. Versal-Vaşinqton sistemi
11. Almaniya və İtaliya
12. Böyük Britaniya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları
13. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı

V fəsil. Asiya ölkələri

14. Qafqaz və Türk dünyası
15. Çin, Hindistan və Yaponiya

VI fəsil. İkinci Dünya müharibəsi

16. İkinci Dünya müharibəsinin başlanması
17. Müharibənin gedişində əsaslı dönüş. Müharibənin başa çatması

III BÖLMƏ. DÜNYA ÖLKƏLƏRİ İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏN SONRAKI DÖVRDƏ
VII fəsil. Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları

18. Qərbi Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları
19. Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələri. SSRİ

VIII fəsil. Asiya ölkələri

20. Qafqaz
21. Türk dünyası
22. İran və Ərəb ölkələri
23. Hindistan, Pakistan və Əfqanıstan
24. Çin, Yaponiya və Koreya
25. Beynəlxalq münasibətlər. Dünya müasir dövrdə
26. Dünya xalqlarının mədəniyyəti
Ümumi tarix fənni üzrə resurslar
İstifadə edilmiş ədəbiyyat
İndiki gənclər nə istəyir: ali təhsil, yoxsa kənddən qaçmaq?

İndiki gənclər nə istəyir: ali təhsil, yoxsa kənddən qaçmaq?

Rayon və kəndlərdə yaşayan abituriyentlərin bəziləri Bakıya köçmək və yeni həyata başlamaq üçün tələbə olmağa can atır. Belə düşüncədə olan gənclərin əsas amalı ali təhsil almaq, uğurlu kariyera qurmaqdan daha çox "şəhərli olmaq"dır. Dövlət İmtahan ...