Ümumi tarix

VI sinif

İBTİDAİ DÖVR

1. İbtidai icma quruluşunun yaranması və inkişafı
2. İbtidai icma quruluşunun dağılması

QƏDİM MİSİR VƏ ÖN ASİYA

3. Qədim Misir dövləti
4. Qədim Misirdə mədəniyyət
5. Qədim şumerlər
6. Babil dövləti
7. Finikiya
8. Assur dövləti
9. Midiya dövləti
10. Əhəmənilər dövləti
11. Parfiya dövləti

QƏDİM TÜRKLƏR. QƏDİM ÇİN VƏ HİNDİSTAN

12. Qədim türklər
13. İskit dövlətləri
14. Böyük Hun dövləti
15. Qədim Çin
16. Qədim Hindistan

QƏDİM YUNANISTAN

17. Avropada ən qədim dövlət. Qədim yunan şəhər-dövlətləri
18. Yunanlar işğalçılara qarşı. Afina quldarlıq demokratiyası
19. Qədim Yunanıstan mədəniyyəti
20. Yunan şəhər-dövlətlərinin tənəzzülü. Makedoniya dövlətinin güclənməsi

QƏDİM ROMA

21. Qədim Roma respublikasının yaranması
22. Respublikanın sonu. Roma imperiyasının yaranması və süqutu
23. Qədim Roma mədəniyyəti
Tarixi rəvayətlər
İstifadə olunmuş ədəbiyyat
İndiki gənclər nə istəyir: ali təhsil, yoxsa kənddən qaçmaq?

İndiki gənclər nə istəyir: ali təhsil, yoxsa kənddən qaçmaq?

Rayon və kəndlərdə yaşayan abituriyentlərin bəziləri Bakıya köçmək və yeni həyata başlamaq üçün tələbə olmağa can atır. Belə düşüncədə olan gənclərin əsas amalı ali təhsil almaq, uğurlu kariyera qurmaqdan daha çox "şəhərli olmaq"dır. Dövlət İmtahan ...